Сайт с.

Калчева

Суббота, 03.12.2022, 14:08
         Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Новости [51]
Поздравления [6]
Праздники [8]
С Днем Рождения [2]
История [4]

Мини-чат

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 188

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
34.239.154.240

Статистика сайта
Коментарии: 42
Форум: 10/25
Фото: 44
Blog: 119
Новости: 73
Односельчане: 9
Каталог статей: 12
Каталог сайтов: 2
Ad-board: 2
Вопрос/Ответ: 4
Guestbook: 28

Статистика сайта
Зарегистрированных: - 437
Новых за месяц: - 1
Новых за неделю: - 1
Новых за вчера: - 0
Новых за сегодня: - 0 

пользоватей: - 431
мужчин: - 194
женщин: - 243


Посетители за деньКалчева
rp5.uaПраздники России Православные праздники

 ИСТОРИЯ ШКОЛЫВ селе Кальчево были открыты 2 школы Министерства Народного просвещения.
Одна – в 1869 году, вторая – в 1906 году.
Вначале это было одноклассное народное училище. 
В 1880 году в нём обучалось 60 учеников, а учительницей работала Фокла Леонтьевна Чернятинская. Дети не ходили в школу, потому что их не пускали родители. 
В 1882 году назначен учителем школы местный священник Федор Петров.
В 1894 году по болезни уволен и назначена учительница Анна Бутере. Тогда же учителем работал Степан Автудов. Учеников было уже 100 человек. 
В 1888 году учеников было 125 человек, а учительницей работала Вера Галактионовна Доликевич. 
В 1890 году учеников было 126, а учительницей работала Иеремея Опацкий. 
В 1891 году было 130 учеников. 
К 1892 году количество учеников учеличилось до 135 человек. 
Директором народных училищ в 1904 назначен законоучитель одноклассного училища с.Кальчево Константин Павлович Киранов.
В 1905 году в селе работал учителем Минев( уроженец с. Огородного ). Он распространял среди жителей прокламации. 
В 1906 году в школе было два параллельных отделения. В обоих отделениях было всего 160 учащихся. 
В 1940 году школа была переименована в семилетнюю, в которой занималось около 200 человек.
Количество учащихся в 50–е годы увеличилось до 1200 человек. Школу возглавил Синявский Сергей Михайлович.
В 1953 году директором стал Шеремет Иван Евдокимович. Учительский коллектив составил 40 человек. В 1967 году было построено новое двухэтажное здание школы.


Инфотмация с школьного музея>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Рік заснування села - 1861, у результаті зливання хуторів болгарських поселенців, проживавши первинко у Болграді і Кубеї. Школи, як такої не було, мешканці села були неосвічені.
Перша школа відкрилась у 1869 року. Це було однокласне народне училище. У нього навчалось 60 учнів. Вчителем працювала Фекла Леонтівна Чернятинська. Але багато хто із дітей не відвідували школу через те, що батьки їм не дозволяли.
У 1882 році вчителем був призначений місцевий священик Федір Петров, а у 1894 року після його звільнення, школу очолила Ганна Бутере. Тоді ж вчителем працював Стефан Автудов. У школі навчалось приблизно 100 чоловік, через 2 роки їх вже було 125. їх навчала Віра Галактіонівна Доліневич.
У 1890 року було 120 учнів, вчителем працював Веремія Опацький.
У 1891 році учнів було вже 130, а у 1892 року їх кількість збільшилась до 135 чоловік.
У 1904 році директором народних училищ був призначень законовчитель однокласного навчального закладу у селі Калчева Костянтин Павлович Керанов.
У 1905 році у село приїхав працювати уродженець с.Городнз вчитель Мінев. Він поширював серед мешканців революційні прокламації.
У 1906 році у школі було два паралельних відділення, у яких нараховувалось 160 учнів. До 1940 року навчання велося румунською мовою. ,
У 1940р. школа була перейменована у семирічну, в якій навчалось 200 учнів.
В 50-ті роки кількість учнів збільшилось до 1200 чоловік. Школу очолив Синявський Сергій Михайлович.
З 1953 по 1970 рр. директором був призначений Шеремет Іван Євдокимович. При ньому у 1967р. було збудована нова двоповерхова споруда школи , яка була перейменована у середню. Педагогічний колектив складався із 40 вчителів, де обучалось коло 800 учнів.
На даний момент колектив вчителів складається коло 46 осіб. Навчається 511 учнів. Більш 4000 чоловік закінчило школу за період її існування. Понад 1500 випускників мають вищу освіту. Багато з них працюють в Україні та за кордоном.

Найважливіші досягнення закладу

 

Кількість працюючих вчителів

37 (тридцять сім )

Кількість учнів

422 (чотириста двадцять два)

Соціальний паспорт закладу

Педагогічні робітники : всього працюючих педробітників - 37,   у т.ч. працюючих пенсіонерів - 4, сумісників - 3; Технічній персонал - 24 робітників Всього учнів - 422 ; сироти - 0; дітей ЧАЕС - 0; п/сироти - 8; на опіку - 1; багатодітних сімей - 25, у них 60 дітей; діти-інваліди -8; на внутришкільному обліку - 3; діти з неадекватної поведінкою -14.

Видатні діячі освіти; випускники школи, їх найважливіші досягнення

Степанов Семен Михайлович (1950р.н.), доктор фізичних наук, професор, г.Мернбург Германія ; Бачур Борис Степанович (1945р.н.), кандидат історичних наук, викладач Одеського державного університету ім..Мечникова; Петров Панас Васильович (1936р.н.), кандидат сільськогосподарських наук, пенсіонер; Кіосе Тетяна Олександрівна (1978р.н.), випускниця аспірантури Одеського національного університету ім..Мечникова, старшій викладач кафедри органічної хімії університету.

Співробітництво з партнерами

Партнери: Калчевська сільська рада, МСК „Кальчево", приватні підприємці;


Реквізити закладу: поштова адреса; телефон/факс    село Калчева вул. Леніна, 91 Белградського району Одеської області
Керівник закладу: Директор: Пельтек Ірина Борисівна  Телефон служб. - 39-4-52 
Контактна особа: посада, П.І.Б., телефон/факс Зам.директора з НВР Карагуца Алла Костянтинівна Тел. 39-5-84


Информация Пельтек Ирина Борисовна.

 У ИСТОКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛЬЧЕВСКОЙ ШКОЛЫ

 

На основании научных и архивных данных установлено, что село Калчево (прежнее Кальчево) возникло сравнительно позже других населенных пун­ктов нашего края, во второй половине 19 века. Исследования указывают на существование хуторов на этом месте и использование земель вокруг них в качестве пастбища для скота после не­удачной Крымской войны 1853-1856 годов с Турцией.

После подписания Парижского мир­ного договора в 1856 году Россия поте­ряла южную часть Бессарабии. А Болград перешел к Молдавскому княже­ству. Новая власть начала притеснять переселенцев. В этот период часть ко­лонистов из Белграда и других сел пере­селяются на русскую территорию. Пере­йдя границу, они основали село Кальче­во, которое тогда входило в состав Рос­сии. 1861 год считается годом основа­ния села Кальчево.

Среди первых переселенцев обра­зованных людей было мало. Несмо­тря на заботы, связанные с обустрой­ством на новом месте, переселенцы ощущали необходимость в грамотных людях.

Первоначально у жителей не было материальной возможности строить школу, покупать учебники, осущест­влять оплату труда учителям. Но уже в 1869 году по Приказу Министерства народного образования в колонии Кальчево было открыто первое одно­годичное училище. Первой учитель­ницей была Феокла Леонтьеона Чернятинская, окончившая епархиаль­ное женское училище. Закон Божий преподавал местный священник Фи­липп Бошняк.

Первоначально училище посещали 24 ученика. Обучали детей чтению, русскому языку, арифметике и рели­гиозным обязанностям.

В 1869 году сельская община народ­ным методом построила здание шко­лы. Средства на эти цели собирались органами сельского самоуправления. Школьное здание получилось очень удобным, вокруг учебного заведения была сооружена крытая галерея, ого­роженная низким забором. В непогоду учащиеся играли там. При школе также имелся земельный участок, где учени­ков обучали сельскохозяйственному труду. Это здание школы старшее поко­ление кальчевцев хорошо помнит. Се­годня на ее месте возведен детский сад.

За ростом численности учащихся Кальчевской школы можно просле­дить по нижеприведенной таблице:

1880 год - 54 ученика;

1882 - 60 учеников;

1885 - 120 учеников;

1886 - 120 учеников;

1887 -  125 учеников;

1889 - 126 учеников;

1892 - 135 учеников;

1895 - 80 учеников;

1904 - 73 ученика.

По этим статистическим данным хо­рошо видно, что в тяжелые неурожай­ные годы жители села детей в школу не пускали, частой была и детская смерт­ность. Голодными выдались 1895 год, а также 1904 и 1905 годы. В связи с не­обходимостью спасти семью от голод­ной смерти родители в эти сложные годы не думали об учебе детей. В этот период в Кальчевской школе препо­давали: Анна Розенерилова, Вера Дашкевич, Еремей Спацкий, окончив­ший курсы Байрамчинской учитель­ской семинарии, Анна Бутук - вы­пускница Кишиневского епархиаль­ного женского училища, Степан Автудов, окончивший курсы учительской семинарии. Закон Божий преподава­ли настоятель церкви Федор Петров и Константин Киранов.

В 1906 году открыли двухклассную школу, и количество учеников достиг­ло 160.

В начале XX века возник вопрос о строительстве дополнительного зда­ния школы. Средства на эти цели вновь начали собирать органы мест­ного самоуправления. Кроме того, го­сударством были предоставлены ссу­ды. Так, в 1906 году было построено еще одно здание школы. В народе оно получило название «Верхняя школа». В нем располагалось 4 класса, кварти­ра для директора, учительская, библи­отека и комната для хранения нагляд­ных пособий. Право на обучение в болгарских колониях имели все дети школьного возраста, независимо от возможностей родителей. Возраст и срок обучения не ограничивались. Учеба школьника продолжалась до тех пор, пока он на экзаменах не показы­вал, что пишет хорошо и чисто, читает книги, умеет выполнять четыре ариф­метических действия, знает Закон Бо­жий и краткую священную историю.

Вот так описывает Н.С. Державин а книге «Болгарские колонии в России» обучение в школе того времени. «Шко­лу дети посещали охотно, но книг избе­гали, имели с ними дело только в тече­ние нескольких школьных часов: при­несенная из школы сумка с книгами ве­шается на вешалку и снимается с ней только утром на другой день перед от­правкой в школу».

Кусок хлеба, брынза (сирини) и сало (сланина) составляло обычное пита­ние школьника. Обувь носили мальчи­ки из сырой кожи с острыми носками (цервули), девочки носили из шерсти (терлици). сшитые из плотной шерстяной ткани или вязаные из шерстяных ниток, обычно на кожа­ной подошве (калцуни).

Вот так описывали обучение школь­ников в нашем крае люди. «Растет ре­бенок до шести лет. Приходит осень, 1 сентября. Смотрит отец (башта) на ре­бенка: дети ходят в школу с их улицы, и завидует им Иван (син му). И начина­ет ходить Иван в школу с осени, начи­нает узнавать «А», «Б», «В» и другие буквы. Приходит март. Люди выходят в поле. Тодор (башта) собрался тоже в поле. Некому ему помогать водить во­лов в плуге; жена говорит: «Возьми Ивана со школы - зачем платить за это другим людям, если есть свой ра­ботник (мумче)». Взял Тодор Ивана со школы, идут в поле. Всю весну пашут, сеют. Прошла весна. Летом Иван пасет волов и лошадей. Приходит осень, 1 сентября. Иван опять пошел в школу, до весны научился складывать буквы в слоги - «ба», «ва», «га» и др. Роди­тели через несколько лет обучения считали, что хватит сыну учиться, стал он уже «ергенчи»……

В 1918 году Бессарабия была оккупирована Румынией. Новые власти с первых дней стали проводить насильствен­ную политику румынизации. Чтобы дети овладели румын­ским языком, открыли подготовительные классы. Пожилые люди помнят директора школы из Румынии Ионеску, который отличался жестокостью: избивал учеников безо всяких причин. Помнят и его жену-учительницу младших классов Магицу, а также Негрицу.

В 30-е годы двое жителей села работали в школе учителями. Это - Н. Н. Степанов и Н, В. Пирков. В по­следующие годы школу возглавлял Федор Федоро­вич Бимбас.

В 1940 году школа была преобразована в семилетнюю. В ту пору в ней занималось уже 200 учеников.

В период с 1944-го по 1945-й директором школы была Царюк Наталья Васильевна. А 1946 года по 1947-й - Бажинар.

В голодные 1946 -1948 годы при школе работала столовая, которая предоставляла ученикам одноразо­вое питание.

В 50-е годы количество учащихся стало увеличиваться. В это время учебное заведение возглавлял Синявский Сер­гей Михайлович.

В 1953 году Синявского на должности директора сменил Шеремет Иван Евдокимович, который прибыл в село вместе с супругой Александрой Петровной. Будучи агрономом по образованию, она тоже стала работать в школе учителем на­чальных классов ввиду нехватки педагогов. Всего педагоги­ческий коллектив состоял из 40 учителей. В свое время из беседы с ныне покойным И. Е. Шереметом удалось узнать точное количество учащихся в разные учебные годы:

1953 - 1954 учебный год - 650 учеников;

1966 - 1967 - 1085 учеников;

1967 - 1968 - 1174 учеников;

1969 - 1970 - 1176 учеников.

Педколлектив в 1969 - 1970 году составлял 59 человек.  И. Е. Шеремет - человек, который объединял в себе каче­ства мудрого руководителя, заботливого и строгого отца. Свой опыт, старание и стремление учить детей переда­вал и молодым учителям. Любили его ученики за справедливость, с большим уважением относились и жители села. За то, что не боялся трудностей. Ведь школа в период руководства И. Е. Шеремета переживала не самые легкие времена. Не хватало учителей, учебных классов, последние нечем было отапливать. Тем не менее, учебное заведение рабо­тало - в две смены. Одни учащиеся обучались до обеда, другие - после обеда. Директору при­ходилось даже арендовать под классы поме­щения в частных домах. Высокой была теку­честь педагогических кадров по причине то­пливной проблемы и тяжело решаемого квар­тирного вопроса для преподавателей. Учителю всего-то отпускали в качестве топлива 2 арбы (1 тонну) соломы - на всю зиму.

В те годы в село приехали по направлению для работы в школе молодые учителя: Д.П. Абрамова, К.В. Кружкова, М.В. Петрова, Г.П. Кичук, Е.Ф. Григарчук, Л.Д. Литвакова, Д.С. Сарсак, Р.Г. Касап, Л.И. Павленко, В.П. Скок, М.Г. Плачкова, В.П. Русев, О.М. Саввова. Все девушки-педагоги вышли замуж в

Кальчево и остались здесь жить, работать.

В 1951 году председатель одного из колхозов села Корнеев Иван Николаевич начал строительство детско­го сада, но впоследствии оно было приостановлено. А в 1956 году новый предсе­датель колхоза Пеев Петр Кутилович вместе с сель­ским советом на общем со­брании колхозников реши­ли, что необходимо завер­шить строительство здания и разместить в нем началь­ную школу из семи классов. Из воспоминаний И. Е. Ше­ремета. В 1953 - 1954 учеб­ном году дети очень плохо посещали школу, из которых 57 учащихся - по причине тя­желого материального положения; Тогда директор школы обратился к председателю колхоза П. К. Пееву. Было решено за счет колхоза оказать материальную помощь этим детям. И с 1 сентября они уже смогли посещать школу.

Надо отметить, что в послевоенное время с большим ува­жением относились к учителям своих детей неграмотные родители.

В 1959 году семилетняя школа была преобразова­на в восьмилетнюю, стала улучшаться и материаль­ная база учебного заведения. В 1961 году было за­кончено строительство учебных мастерских. И дети с 1 Сентября смогли уже приобретать навыки труда.

За год до этого, в 1960-м, было начато строитель­ство нового двухэтажного здания школы, которое было завершено в 1967 году. В тот же год по При­казу Белградского районного отдела народного об­разования сельское учебное заведение было преоб­разовано в среднюю школу.

В 1970 году директором школы стал Бангула Бо­рис Мордкович. Он всецело отдавался школе, сумел сплотить учительский коллектив, укрепил матери­альную базу учебного заведения. В его бытность школа занимала ведущее место в районе. На ее базе проводились различные районные семинары.

Долгие годы завучем проработал Кочетков Алек­сандр Иванович. Он знал в лицо каждого учащегося школы, их родителей.

После Б. М. Бангулы школу возглавила Стефанида Семеновна Качур. С утра до самой ночи находилась она в школе, полностью посвятив себя работе. Это при ее руководстве сельская школа занимала веду­щие места по подготовке к новому учебному году. Более того, именно Кальчевская школа стала опо­рой педагогического опыта.

В 1996 году директором школы стала Елена Нико­лаевна Боянжий, до этого многие годы проработав­шая организатором и завучем. Поэтому ей были ве­домы все стороны школьной жизни. Главное отличи­тельное качество Елены Николаевны было то, что она умела найти индивидуальный подход к каждому учителю, к каждому ученику. При этом она редко по­зволяла себе повысить голос. За это и уважал ее коллектив школы. При Елене Николаевне внедря­лись новые методы и формы обучения на уроках. Будучи тяжело больной, она не переставала пере­живать за школу.

Ныне школу возглавляет Ирина Борисовна Пельтек педагог-географ по образованию, многие годы преподававшая данную науку в этой школе.

 

 

В нынешнем учебном году за парты в Кальчевской школе сели 346 уча­щихся, что намного меньше,.чем в прежние времена. За 140 лет через нашу школу прошли тысячи учащих­ся, осуществлено десятки выпусков. Среди выпускников - Киосе Василий Васильевич, главный концертмейстер Днепропетровского академического театра; Николов Борис Иванович, главный хирург Белградского района. Нет, наверное, такой семьи в районе, которая не знала бы этого врача.

Из множества медалистов нашей школы, которые по праву являются ее гордостью, мне хотелось бы отметить выпускника 1968 года Степанова Се­мена Михайловича. Это был всесто­ронне одаренный человек, но особен­но отличался высокими знаниями математики и физики. Были даже слу­чаи, когда преподаватели математики затруднялись в решении некоторых задач. И тогда они не стеснялись об­ратиться за помощью к Семену Степа­нову: Но молодой человек, надо отме­тить, никогда этим не гордился. Ныне Семен Михайлович - доктор физиче­ских наук, профессор, проживает и работает в Германии, в г. Мерзебург.

Другой медалист - Кустуров Вла­димир Иванович, выпускник 1968 года, ставший впоследствии врачом-травматологом. Начинал свою трудо­вую деятельность в городе Кургане, в знаменитой клинике Елизарова в ка­честве его ученика. В настоящее вре­мя Владимир Иванович живет и работает в клинике г. Кишинева.

Все упомянутые личности - пер­вые выпускники Кальчевской сред­ней школы. До 1968 года всем желающим получить среднее образова­ние приходилось продолжать учебу за пределами села - в г. Болград, с.с. Червоноармейское, Каменка или в вечерней школе села.

В 1967 году из пяти 8-х классов на­брали только два 9-х класса.

Надо сказать, что первые выпуск­ники нашей школы отличались осо­бым упорством в учебе, трудолюби­ем, целеустремленностью. Так, вы­пускник 1969 года Касап Борис Ива­нович стал мастером спорта между­народного класса по самбо. Дулов Николай Степанович - цирковым ар­тистом. Ныне руководит цирковой группой в городе Южный...

Этот список выдающихся выпуск­ников Кальчевской школы можно было продолжать еще долго. Мину­ло 140 лет со дня основания Каль­чевской школы. Ее выпускники ста­ли научными деятелями, врачами, юристами, учителями, строителя­ми, специалистами сельского хо­зяйства, журналистами. Словом, нет сферы и области, где бы они не работали. Каждый из них и сегодня продолжает прославлять своими делами и достижениями родную школу и родное село.

Во все времена школа была Хра­мом науки. И пока будет - Кальчевская школа - будет и село.

 

Иван АВРАМОВ, с. Кальчево

 


Форма входа

Поиск

Календарь
«  Декабрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Сайт Калчево Болгария
 • Сайт Болграда
 • Сайт Болграда
 • Сайт Ассоциации болгар
 • Сайт с.КУБЕЙ
 • Cайт с.ЗАДУНАЕВКА
 • Сайт БОЛГАР УКРАИНЫ
 • Весник "Роден Край"
 • Сайт
 • Cайт Български
 • ВСЕ О БЕССАРАБИИ
 • Сайт Жертвы политического террора в СССР
 • Сайт газеты "Дружба"
 • Сайт
 • Сайт

 • Плейер

  Video

  Видео

  Слайдшоу

  Курсы наличного обмена на сегодня Праздники Украины Праздники Болгарии Праздники сегодня
  Copyright MyCorp © 2022Конструктор сайтов - uCoz
  Яндекс.Метрика

  Flag Counter